Gia sư Hải Phòng

Phần mềm “Học vần tiếng Việt” Lớp 1


            [Gia su hai phong ]Học vần tiếng Việt là phần mềm đầu tiên của công ty Công nghệ Tin học  Nhà trường School@net cũng như của Việt Nam có chức năng hỗ trợ việc học  tiếng Việt một cách hệ thống và bài bản.

Chức năng chính của phần mềm là hỗ trợ việc học tập và giảng dạy phần  phát âm, ghép vần chữ cái tiếng Việt. Phần mềm nhằm vào các đối tượng  lần đầu tiên học tiếng Việt. Không hạn chế cho người Việt Nam phần mềm  có thể được sử dụng như một công cụ cho người nước ngoài muốn học tập và  làm quen với tiếng Việt và ngôn ngữ Việt.
Mục đích xây dựng phần mềm Học vần tiếng Việt:

- Hỗ trợ và mô phỏng việc học, viết và phát âm toàn bộ bảng 29 chữ cái  tiếng Việt hiện đại theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhà nước  Việt Nam.

- Thu âm và hỗ trợ việc học phát âm và đánh vần toàn bộ gần 200 âm vần  chính của tiếng Việt dựa trên bộ sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học  do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành theo chương trình tiếng Viêt đổi mới  chính thức của Bộ Giáo dục & đào tạo.

- Hỗ trợ việc học nhận biết và phát âm các thanh dấu (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) trong tiếng Việt chuẩn.

- Hỗ trợ giáo viên giảng dạy trực tiếp môn Tiếng Việt phần âm vần của  bậc Tiểu học tương đương với chương trình tiếng Việt lớp 1 của các nhà  trường tiểu học Việt Nam.

- Xây dựng các bài mô phỏng chính xác việc học và giảng dạy phần âm vần tiếng Việt.Đối tượng sử dụng của phần mềm Học vần tiếng Việt:

- Học sinh cấp mẫu giáo lớn, tiểu học, lứa tuổi 5, 6, 7 tuổi đang và chuẩn bị học tiếng Việt trong nhà trường tiểu học Việt Nam.

- Gia đình, cha mẹ học sinh sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ học tập, ôn luyện và làm bài tập cho môn tiếng Việt.

- Giáo viên sử dụng các công cụ của phần mềm dùng để trực tiếp giảng dạy môn tiếng Việt trên lớp học.

- Người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài có thể sử dụng phần  mềm như một công cụ hỗ trợ học các bài học đầu tiên của tiếng Việt.
Các bài học chính của Học vần tiếng Việt được chia thành 4 nhóm chức năng chính:

Màn hình chính1. Các bài học chính

Là nhóm các bài học cơ bản và quan trọng nhất của phần mềm. Nhóm này bao  gồm 4 bài học chính là: học bảng chữ cái; học viết chữ cái; học âm vần  tiếng Việt và học dấu tiếng Việt. Các bài học này đều được thiết kế để  có thể cho học sinh tự học ở nhà và giáo viên sử dụng để giảng dạy trên  lớp. Đây là nhóm các bài học chính là trọng tâm của phần mềm Học vần  tiếng Việt.

Hoc bảng chữ cáiHọc viết chữ cáiBài học âm vần tiếng Việt (chính)

Đây là bài học ghép vần chính của phần mềm. Học sinh sẽ được làm quen  cách ghép vần và phát âm toàn bộ 173 âm vần chính theo đúng bộ âm vần  của sách tiếng Việt lớp 1 tiểu học.

Bài học được thiết kế chính dành cho HS tự học, GV hướng dẫn giảng dạy hoặc HS học dưới sự huớng dẫn của cha mẹ học sinh.

Với mỗi âm vần trên màn hình sẽ xuất hiện các thông tin liên quan đến âm  vần này. Các thông tin liên quan đến một âm vần bao gồm cách phát âm,  cách đánh vần, từ khóa lõi, từ khóa chính, từ khóa phụ.

Màn hình chính của lệnh, chế độ luyện tập có khuôn dạng như hình dưới đây:


Bài học dấu tiếng Việt (chính)
Bài học được thiết kế với mục đích chính là hỗ trợ việc học dấu trong  tiếng Việt. Bài học được dùng cho HS tự học hoặc dưới sự hướng dẫn của  giáo viên, cha mẹ học sinh.

Bài học này cũng có thể dùng cho GV hỗ trợ giảng dạy trực tiếp trên lớp học.

Chúng ta đã biết dấu trong tiếng Việt là một đặc thù ngôn ngữ khó nhất  của tiếng Việt. Thậm chí nhiều địa phương của Việt Nam còn phát âm không  chính xác các dấu tiếng Việt này. Bài học dấu tiếng Việt sẽ cung cấp  cho người dùng

Bài học dấu tiếng Việt trong phần mềm có hai chế độ thể hiện. Cả hai chế  độ này đều có cùng một mục đích và ý nghĩa và chỉ khác nhau bởi cách  thể hiện, minh họa trên màn hình. Người dùng có thể chọn bất kỳ chế độ  làm việc nào cho thích hợp. Nháy nút điều khiển  để chuyển đổi giữa hai  chế độ thể hiện này.


Màn hình bài học chính có dạng như hình dưới đây:


[2. Luyện tập âm vần tiếng Việt

Đây là nhóm các bài học, ôn luyện và hỗ trợ phần kiến thức về âm vần  tiếng Việt. Phần này sẽ bao gồm 5 bài học bao gồm: tìm vị trí âm vần;  ghép chữ tạo âm vần; tìm, ghép âm vần; luyện trí nhớ và tìm từ theo âm  vần. Tất cả các bài học này đều có hai chế độ hoạt động chính là chế độ  dành cho HS ôn luyện và chế độ dành cho GV giảng dạy.

Tìm vị trí âm vần
Đây là bài học, ôn luyện đầu tiên của nhóm các bài học liên quan đến âm  vần của phần mềm. Mục đích của bài học là cho HS ôn luyện âm vần bằng  cách nhận biết và tìm ra vị trí của một âm vần trong một từ cho trước  trên màn hình.

Bài học có thể dành cho HS tự học, ôn luyện hoặc có thể dành cho GV hướng dẫn giảng dạy trên lớp.

Bài học này được thiết kế dưới dạng một trò chơi. Bài học sẽ đưa ra bài  tập và HS cần giải bài tập này. Nếu làm đúng phần mềm sẽ tặng điểm  thưởng cho HS.Ghép chữ tạo âm vần
Bài học thứ hai của nhóm ôn luyện âm vần. Học sinh sẽ được nghe âm vần  (hoặc một từ hoàn chỉnh) và phải ghép các chữ cái để tạo thành âm vần  này. Việc ghép tạo âm vần bằng các chữ cái được tiến hành bằng thao tác  kéo thả từng ký tự trên màn hình.

Đây là bài học có tương tác với các con chữ và dấu sẽ gây sự hứng thú mới lạ của học sinh khi làm bài tập này.

Bài học được thiết kế dành cho HS ôn luyện và GV hỗ trợ giảng dạy.Tìm, ghép âm vần
Đây là bài học tiếp theo và mở rộng của bài học ghép âm vần. Trong bài  học này, HS phải tìm ghép các chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh.  Bài học này có tác dụng củng cố kiến thức phần ghép âm vần và dấu trong  tiếng Việt.

Các thao tác ghép chữ cái và dấu bằng cách kéo thả các con chữ và dấu tiếng Việt trực tiếp trên màn hình.

Bài học được thiết kế dành cho HS luyện tập và GV hướng dẫn giảng dạy.Luyện trí nhớ âm vần
Bài học này mô phỏng trò chơi luyện trí rất nổi tiếng trên thế giới.  Điểm đặc biệt ở bài học này là thông tin cần rèn luyện trí nhớ là các âm  vần bằng chữ, âm thanh và hình ảnh.

Bài học dùng cho HS giải trí, thư giãn nhưng kết hợp học tập, rèn luyện ghi nhớ âm vần và từ khóa liên quan.

Do vậy Luyện trí nhớ là một bài học quan trọng của phần mềm trong nhóm các bài học, ôn luyện âm vần.

Bài học này được khuyến cáo dùng trên lớp học cho các HS thi đua với  nhau. Sử dụng thời gian chơi xong một bài hoặc điểm số để đánh giá giữa  các nhóm HS


Tìm từ theo âm vần
Bài học tìm từ theo âm vần nằm trong nhóm ôn luyện âm vần của phần mềm.  Mục đích của bài học là giúp HS nhận biết được âm vần và tìm một từ chứa  âm vần này trong số các từ đã cho.

Bài học có thể được dùng như một bài ôn luyện dành cho HS cũng có thể  dành cho GV hướng dẫn HS ôn bài trên lớp. Bài học được thiết kế như một  trò chơi đơn giản nhưng thú vị và hấp dẫn.3. Luyện tập dấu tiếng Việt

Đây là nhóm các bài học liên quan đến dấu tiếng Việt. Phần này bao gồm 2  bài học là Tìm vị trí dấu tiếng Việt và Đặt dấu đúng vị trí. Cũng như  trong nhóm 2, các bài học của nhóm này nhằm phục vụ việc nhận biết và ôn  luyện kiến thức liên quan đến dấu tiếng Việt, một trong những đặc thù  phức tạp và khó nhất của tiếng Việt. Các bài học cũng đều có hai chế độ  làm việc, một dành cho HS và một chế độ dành cho giáo viên giảng dạy.

Tìm vị trí dấu tiếng Việt
Mục đích của bài học này là cho HS nhận biết và phân biệt các dấu và vị  trí dấu trong tiếng Việt. Đây là một trong hai bài học ôn luyện về dấu  của phần mềm.

Bài học này được thiết kế dành cho HS tự học, ôn luyện hoặc GV sử dụng để hướng dẫn, giảng bài trực tiếp trên máy tính.Đặt dấu đúng vị trí
Đây là bài học thứ hai của nhóm ôn luyện học dấu tiếng Việt của phần  mềm. Nhiệm vụ chính của HS trong bài học này là điền dấu một cách chính  xác lên một từ cho trước.

Mục đích của bài học là ôn luyện về dấu tiếng Việt thông qua các thao  tác tương tác kéo thả dấu tiếng Việt trên màn hình, một phương pháp học  tập mới cho học sinh.

Bài học được thiết kế với hai chế độ dành cho học sinh học tập, ôn luyện và dành cho GV hướng dẫn, giảng dạy.
4. Vui chơi, giải trí

Đây là nhóm các bài học âm vần và dấu tiếng Việt nhưng không nằm trong  nhóm luyện tập chính. Các bài học này mang tính giải trí, thư giãn nhiều  hơn. Nhóm này bao gồm 4 bài học là Mưa âm vần; Tìm tranh theo nội dung;  Tìm nội dung tranh và Tìm dấu tiếng Việt.

Mưa âm vần
Học phát âm, nhận biết âm vần thông qua mô hình trò chơi có tên "mưa âm vần".

Học sinh cần quan sát, nhanh tay nhanh mắt nháy chuột lên các âm vần  xuất hiện trên màn hình. Bài học này mô phỏng trò chơi bắn máy bay quen  thuộc với nhiều học sinh.

Mục đích chính của bài học là thông qua trò chơi để học nhận biết và phát âm chính xác âm vần trong tiếng Việt.Tìm tranh theo nội dung
Bài học này được thiết kế như một trò chơi vui thư giãn đơn giản với mục  đích cho HS rèn luyện khả năng quan sát, tư duy trên ngôn ngữ tiếng  Việt.

Nhiệm vụ chính của bài học là tìm ra bức tranh theo đúng nội dung cho trước.

Bài học được sử dụng như một bài ôn luyện, vui chơi, giải trí dành cho HS làm ở nhà cũng như trên lớp.Tìm nội dung tranh
Bài học này được thiết kế như một trò chơi đơn giản nhưng thú vị dành  cho học sinh. Nhiệm vụ chính của bài học là tìm ra nội dung minh họa cho  một bức tranh cho trước.

Bài học rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt.

Bài học được thiết kế dành cho học sinh chơi vui, giải trí tại nhà cũng như trên lớp.Tìm dấu tiếng Việt
Mục đích của bài học là ôn luyện khả năng nhận biết và phân biệt dấu  trong tiếng Việt. Bài học được thiết kế như một trò chơi đơn giản nhưng  hấp dẫn và thú vị.

Trong bài học này học sinh cần phân biệt được các dấu được viết trên  nguyên âm trong tiếng Việt. Các dấu tiếng Việt ở đây được hiểu là dấu  huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng và cả dấu "thanh" hay không dấu.

Bài học được thiết kế dành cho học sinh chơi vui, giải trí tại nhà cũng  như trên lớp, đồng thời ôn luyện lại về dấu trong tiếng Việt.


bạn dùng phần mềm VirtualDrive Manager để tạo ổ CD ảo và hjsplit để nối 3 file: Hoc Van.VCD.001, Hoc Van.VCD.002, Hoc Van.VCD.003
VCD.001 http://www.mediafire.com/?sharekey=a...20a8dd1b1d15b2
VCD.002 và 003 http://www.mediafire.com/?sharekey=a...db6fb9a8902bda

HOTLINE: 0903 276 602- 0944 869922
* Mật khẩu giải nén : www.giasuhoaphuong.com (Nếu có)
Nhấn ThíchG +1 nếu có ích
____________________________
Chia sẻ bài viết :

0 nhận xét:

Post a Comment


Liên kết website : camera hai phong| lam ao lop hai phong |